AKTUALITY
Logická olympiáda a návštěva vodní elektrárny

V pátek 1. 11. 2019 se v Hradci Králové uskutečnilo krajské semifinále Logické olympiády, kam postoupilo 60 nejlepších řešitelů z 1136 všech zúčastněných v základním kole. Z naší školy se do semifinále nominovali Ondřej Jakl ze 7. A a Marek Nosál z 9. A. Marek obsadil v silné konkurenci krásné 10. místo. Oběma chlapcům gratulujeme. Účast na Logické olympiádě byla spojena s fyzikální exkurzí třídy 8. C do hradecké vodní elektrárny Hučák, která je už na naší škole tradicí. V infocentru ČEZ žáci zhlédli výukový film, předvedené zajímavé pokusy a vyzkoušeli si interaktivní pomůcky. Teoretické učivo 8. ročníku výroby elektrické energie z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, propojení spotřeby energie s ekonomikou, ekologií atd. viděli v elektrárně na konkrétních modelech. O daných tématech diskutovali s ochotnými průvodkyněmi.

JH
fotogalerie