AKTUALITY
Regionální olympiáda Rychnovska

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se uskutečnilo druhé kolo Olympiády regionálních znalostí, do kterého postoupilo deset nejlepších tříčlenných družstev ze sedmdesáti přihlášených v prvním kole.

V rámci celodenní soutěže a pod záštitou pana Štěpána, hejtmana Královéhradeckého kraje, prošli soutěžící vědomostním kvízem RISKUJ (družstva vybírala otázky z jednotlivých oblastí a za správné odpovědi získala body) a odprezentovali připravená témata.

Rádi sdělujeme, že práce našich se zúročila!

Na 7. – 8. místě skončil tým TŘI POLÁČKOVIC z 9. A (Gabriela Arnoštová, Anna Grebennikovová, Kateřina Říčařová). Děvčata předvedla scénky ze života rychnovských kouzelníků Balšánka a Trichy s vlastnoručně vyrobenými kulisami a loutkami.

4. místo obsadilo RYCHNOVSKÉ TRIO z 9. A (Jan Koblic, Tereza Zábrodská, Jessika Zakouřilová coby Rettigovi v Rychnově).

A osmáci se dostali na stupně vítězů!

Třetí RYCHNOVÁCI (Adam Jonáš a Adam Zemánek z 8. B, Richard Csibri z 8. A) přivedli na scénu hned dva Rampušáky a za pomoci prezentace provedli přítomné po zajímavých místech našeho regionu. Pomyslné zlato si odnesli Ámosové (lépe řečeno Ámosky) z 8. A. Lucie Červinková, Karolína Čižinská a Veronika Zemánková. S nimi přišel Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Semafor. Předváděly se scénky, hrálo se na klávesy, zpívaly se semaforské písničky, tančilo se. Porotě se naše představení velmi líbila, dokonce si s námi i zazpívala.

Radost byla veliká a všechna družstva obdržela krásné ceny z oblasti našeho regionu. Ámosové se mohou například těšit na vyhlídkový let nad Rychnovskem.

Soutěžící děkují - zaměstnancům školy a spolužákům za jakoukoli formu pomoci a podpory,

- týmu náhradníků ve složení Martin Hlavsa (8. A), Vojta Rott (9. B), Zuzana Morávková (9. B), Karel Motyčka (8. B) za pomoc a posledním dvěma jmenovaným za podíl na postupovém úspěchu našich týmů,

- paní učitelce Csibriové, paní asistentce Špaňhelové a paní ředitelce za organizační jištění a péči během včerejší soutěže.

Již nyní se těšíme na další ročník.

Vedení školy děkuje všem žákům za vzornou reprezentaci školy a skvělý přístup k celé této akci. Největší podíl na úspěchu naší školy ovšem mají paní učitelky Ivana Frýzková a Radka Csibriová, které veškerou přípravu zorganizovaly a žákům se velmi věnovaly. Děkujeme a moc si práce všech vážíme!

Fr

fotogalerie