AKTUALITY
Výstava hub

Tradiční „Výstava hub“ v Domě chovatelů v Rychnově nad Kněžnou opět vzbudila obdiv u občanů, ale hlavně u žáků zdejších základních škol. Děti se seznámily s jedlými, nejedlými, ale i jedovatými houbami. Hlavně ty je upoutaly nejvíce, neboť ležely v černých rakvích. Na všetečné otázky dětí ochotně a fundovaně odpovídal místní mykolog. Tato výstava je pro žáky velmi poučná, využíváme ji i v dalších vyučovacích předmětech (výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka). Příští rok přijedeme zase. Děkujeme za pěknou podívanou.

M.D.