AKTUALITY
Škola začala

V měsíci září se opět školní budovy zaplnily. Žáci, učitelé i rodiče se smířili s rozvrhy hodin na tento školní rok, zájemci si zajistili kroužky a mimoškolní aktivity. Sešity a učebnice jsou obalené, nalinkované a můžou se plnit novými informacemi.

Hned v úvodu školního roku proběhly informační schůzky pro rodiče prvňáčků a šesťáků. Šesté třídy se nejprve seznamovaly na adaptačních kurzech.

Příjemné podzimní počasí přeje sportovním soutěžím, a tak i u nás se sportovci zapojili do poměřování svých sil a schopností. Proběhly sportovní dny, kdy třeťáci si vyšlápli na Velkou Deštnou, páťáci uspořádali atletický čtyřboj, některé třídy soutěžily v lese (postřehák apod.), někdo šel malou túru v okolí Rychnova. Žáci druhého stupně podstoupili štafetové závody na stadionu a soutěže i zábavu v rychnovském bazénu. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Bazénu RK za spolupráci, která výborně funguje již několik let.

Rozbíhá se celá řada zajímavých projektů v rámci jednotlivých předmětů a určitě o všem budeme informovat na těchto stránkách.

Vedení školy