AKTUALITY
Návštěva Plachetkova památníku

Ve dnech 24. a 26. 4. 2019 se u příležitosti Dne Země naše oddělení ŠD vydala na návštěvu památníku Karla Plachetky, který je součástí expozic Orlické galerie. Muzejní pedagožka paní Marxová měla pro nás připravený zajímavý program. Dozvěděli jsme se například, kdo byl zakladatelem sbírky ptáků – Karel Plachetka, to, že k vidění tu je na 700 různých exemplářů a některé z nich jsou dokonce součástí sbírek Národního muzea v Praze. Dále nám vyprávěla řadu zajímavostí ze života ptactva, legendu o králi ptáků, pouštěla ukázky ptačího zpěvu, děti skládaly pucle s jejich obrázky. Průběžně zodpovídala řadu dotazů, neboť děti její vyprávění opravdu zaujalo. Na rozloučenou všichni obdrželi pracovní listy s omalovánkami, které si ve družině můžeme vyplnit a zopakovat, co jsme se na výstavě dozvěděli.

J. Kh