EUŠablony III

Podpora inkluzivního vzděláváníDoučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVYŠablony inkluze 2

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014176

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021Do práce na kole 2018Šablony inkluze

registrační číslo projektu: cz.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006870Školní projert evropské unie
DUM

Všechny vytvořené DUMy byly poskytnuty MŠMT, můžete je najít na jejich WWW stránkách.